De STARR-Methode

Van DWP-IT

Met behulp van de STARR methode kan je succesvol gedrag uit het verleden als voorspeller van toekomstig gedrag onderbouwen. In ons interviewproces kunnen wij gebruik maken van deze methode, zodat je je goed voorbereid voelt op jouw gesprek met de opdrachtgever.

STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Situatie

Benoem een situatie op het werk waarmee je een positieve eigenschap van jezelf kunt uitlichten

Taak

Na de situatie-omschrijving geef je aan wat daarin jouw taak was.  

Actie

Welke actie heb je ondernomen om jouw taak te vervullen en het probleem op te lossen?  

Resultaat

Benoem het resultaat van je handelen (actie). Het liefst onderbouwd met percentages of werkelijke resultaten. Uiteraard met een positief resultaat.  

Reflectie

Wat heb je van de gehele situatie geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen of juist wéér doen?  

Een STARR-methode voorbeeld:

Stel, je bent Project Manager IT en geeft tijdens je sollicitatiegesprek aan dat je nauwkeurig bent.

Je krijgt de vraag: Waaruit blijkt dat je nauwkeurig bent?

Situatie

De werkwijze van de organisatie waarvoor ik werkte klopte niet. Er ontbrak focus op de werkzaamheden.  

Taak

Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat er een digitaal systeem kwam om effectief mee te kunnen werken. 

Actie

Ik heb een takenlijst opgesteld en die verdeeld onder het team. Samen zijn we aan de slag gegaan om ieder detail van de werkzaamheden te verwerken.  

Resultaat

Binnen een korte tijd heb ik alle pijnpunten in kaart gebracht. Daarmee heb ik gelijk een voorstel kunnen doen op een aantal verschillende ERP/CRM omgevingen, waarbij men effectief en productief in een digitale omgeving kan samenwerken.  

Reflectie

Allereerst ben ik blij dat het goed verlopen is. Ik heb aan kunnen tonen hoe nauwkeurig en efficiënt ik werk. Wat ik van deze ervaring geleerd heb, is dat ik goed kan delegeren en overzicht kan houden. 

DWP Proces

1. Wij geven de kandidaat opties indien mogelijk die als nieuwe werkgever kunnen worden gekenmerkt.
2. Wij zullen de kandidaat voorstellen op basis van een LinkedIn profiel in samenspraak met de kandidaat.
3. Als er interesse is vanuit de opdrachtgever (Partner/Eindklant) dan vragen wij de kandidaat een CV.
4. Na het ontvangen van de CV sturen wij deze naar de opdrachtgever zonder enige aanpassingen.
5. Het traject zal starten conform het proces van de opdrachtgever in samenspraak met kandidaat.
6. De kandidaat verzorgt zelf zijn onderhandelingen. Ter voorkoming van ruis.